بانک پاورپوینت  

نمایش 1-9 از 9 پکیج
0 %

بیماری های قلبی

نوع پکیج:  مجازی

ارزش واقعی:   3،800 تومان

مهلت خرید:   1400/04/31

مدت:  0

0 %

پاورپوینت “ فلسفه محبوب من ”

نوع پکیج:  مجازی

ارزش واقعی:   2،500 تومان

مهلت خرید:   1400/12/29

مدت:  0

0 %

پاورپوینت “ General Psychology ”

نوع پکیج:  مجازی

ارزش واقعی:   7،500 تومان

مهلت خرید:   1400/12/29

مدت:  0

0 %

پاورپونت مدیریت کیفیت جامع TQM

نوع پکیج:  مجازی

ارزش واقعی:   4،500 تومان

مهلت خرید:   1400/12/29

مدت:  0

0 %

پاورپونت کنترل پروژه

نوع پکیج:  حضوری

ارزش واقعی:   3،500 تومان

مهلت خرید:   1400/12/29

مدت:  0

0 %

پاورپونت رهبری سازمان ها

نوع پکیج:  حضوری

ارزش واقعی:   4،800 تومان

مهلت خرید:   1400/12/29

مدت:  0

0 %

پاورپوینت روانشناسی فروش

نوع پکیج:  مجازی

ارزش واقعی:   2،000 تومان

مهلت خرید:   1400/04/31

مدت:  0

0 %

پاورپونت بودجه بندی سرمایه

نوع پکیج:  حضوری

ارزش واقعی:   2،500 تومان

مهلت خرید:   1400/12/29

مدت:  0

0 %

پاورپوینت کارگاه بازارداری

نوع پکیج:  مجازی

ارزش واقعی:   4،300 تومان

مهلت خرید:   1400/04/31

مدت:  0

دپارتمان های فروش